Project news

Archive

PUBLICATION on trees heights in the vicinity of roads

UAV leaf-on, leaf-off and ALS-aided tree height comparision in the vicinity of roads

Remote Sensing Applications for Forest Ecosystem Monitoring and Spatial Modeling

Remote Sensing journal special issue - submission open until February 2023

PUBLICATION on Supplementary LiDAR using UAV pointclouds

UAV mohou doplnit LiDAR při charakterizování dynamicky se měnící dřevité vegetace

PUBLICATION on Potential of UAV in the Identification of Conifers

Potenciál běžných UAV kamer při identifikaci jehličnanů a vytyčování jejich korun